دانشجویان محترم: در حال حاضر ثبت نام تنها برای دانشجویانی که از طریق دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی محل تحصیل خود ارجاع شده اند و از طریق ارائه کد ثبت نام ممکن می باشد.

مهم: بعد از ثبت نام ایمیل تایید ثبت نام برای شما ارسال می شود و لازم است آن را تایید کنید در غیر اینصورت ثبت نام شما نهایی نمی شود. به همین دلیل حتما می بایست آدرس ایمیل را صحیح وارد کنید و  ایمیلی که به آن دسترسی دارید را وارد کنید. در صورت عدم دریافت ایمیل حتما قسمت اسپم در ایمیل خود را هم چک کنید.