مطالبی که بعد از تایید ثبت نام در وب سایت در دسترس قرار می گیرند رایگان بوده و برای کاربردها و مقاصد آموزشی به شرح زیر آزاد است.

نقل مطالب وب سایت و کتاب ها در صورت تصریح نام کتاب و مولف و در مواردی که به صورت آنلاین عرضه می شود با ارائه منبع و لینک وب سایت آزاد است.

تصاویر کتاب و شجره نامه منحصرا حقوق معنوی مولفین بوده و کپی برداری و نقل و نمایش آنها تنها با حفط لوگو و آدرس وب سایت و رعایت صریح حقوق پدید آورندگان کتاب مجاز است.

تخطی از موارد فوق به هر شکل مستقیم و غیر مستقیم متضمن عوارض قانونی، حرفه ای و مانند آن خواهد بود.

مطالب این وب سایت و کتاب ها از طریق قانون کپی رایت داخلی و خارجی از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و سایر قوانین مالکیت فکری در ایران و فعالیت های آنلاین حمایت می شود.

ضوابط ذکر شده فوق به صورت دائم و توسط سامانه های خودکار در فضای مجازی در حال رصد می باشد.

در صورتیکه که تمایل به استفاده از مطالب این وب سایت و کتاب ها دارید ما از آن استقبال می کنیم و در صورتیکه از نحوه حفط حقوق معنوی پدید آورندگان اطمینان ندارید برای ما پیام بگذارید.