همکاران محترم: در حال حاضر  مشاوران ژنتیک دوره پنجم و گروه دوم مشاوران ژنتیک دوره چهارم (چهارم ب) می توانند از طریق این صفحه ثبت نام نمایند. لطفا توجه داشته باشید که برای شروع ثبت نام نیاز به ورود کد ارجاع دارید که از طریق اداره ژنتیک در اختیار شما قرار گرفته است.