شناسایی ترتیب حروف دی ان آ و فایده آن

از مجموعه " ژن های شما" ژنتیک به زبان ساده

این ویدئو دوم از مجموعه “ژن های شما” ژنتیک به زبان ساده است که برای عموم مردم تهیه شده است.