ملاحظات مهم مشاوره ای در ناباروری و مشکلات باروری

مشکلات باروری به دلایل گوناکون ایجاد می شوند و در این میان علل ژنتیکی نیز می توانند به عنوان علت اصلی و یا تشدید کننده مظرح باشند. به علاوه این علل می توانند منحصرا در یکی از زوجین به عنوان علت اصلی باشد و یا اینکه هر کدام از زوجین بخشی از سهم مشکل باروری را داشته باشند. مدیریت مشاوره ژنتیک به دلایل تنوع علل، نامعلوم بودن دلیل اصلی مشکل باروری در بسیاری از موارد و نیز چند عاملی بودن بسیاری از موارد مشکلات باروری در کنار تاثیر قابل توجه بر سلامت روانی خانواده با چالش های قابل توجه روبروست.

سایر مطالب بخش ۳

سایر مطالب کتاب ۱

مجموعه کتاب درس های مشاوره ژنتیک